Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Arbeten i Olskroken påverkar tågtrafiken

Under vecka 41-42 utökas arbetet i Olskroken, vilket innebär att flera tågsträckor påverkas.

Under ett antal helger framöver påverkas tågtrafiken på flera sträckor av arbeten med planskildhet vid Olskroken i Göteborg. Detta gäller under helgerna vecka 41-44, från klockan 00.00 på fredagen till klockan 24.00 på söndagen. Detta påverkar resenärer eftersom det är i ett område med många anslutningar. Även resande på Bohusbanan berörs av avstängningarna. Där reser SJ Götalandståg/Västtrafik med bussersättning mellan Göteborg C och Ytterby.

På grund av arbeten med Olskroken planskildhet påverkas tågtrafiken på flera sträckor och i olika omfattning. Som resenär får man räkna med längre restider och i vissa fall extra byten.

Nu i helgen (vecka 41) görs fortsatta arbeten med det som ska bli Olskroksbron. Under förra veckan lyfte vi de sista ståldelarna som ligger över spårområdet för Olskroksbron. Nu börjar vi forma och armera ovanpå dessa för det som sedan blir själva farbanan där järnvägsanläggningen byggs. Till det kommer också en del mindre järnvägsarbeten att göras.

Vecka 48 är det enkelspårsdrift förbi Olskroken för Norge/Vänerbanan, v.48 fredag till v.49 onsdag mellan 00:00-24:00. Hur det påverkar trafiken för just ditt tåg hänvisar vi till det järnvägsföretag man väljer att resa med. Arbetet fortskrider med helgavstängt mellan vecka 41-44 fredagar till söndagar 00:00-24:00. Vecka 48 är det enkelspårsdrift förbi Olskroken för Norge/Vänerbanan, v.48 fredag till v.49 onsdag mellan 00:00-24:00.

Hur det påverkar trafiken för just ditt tåg hänvisar vi till det järnvägsföretag man väljer att resa med.

Avstägningar planeras flera år i förväg och Olskroken planskildhet är ett utmanande projekt med omfattande grundläggningsarbeten, bygge av flera broar i ett område med tät trafik. Här går Västra Stambanan mot Stockholm, Västkustbanan söderut, Norge-Vänerbanan, Bohusbanan och Hamnbanan till Göteborgs hamn. 

Projektet i Olskroken genomförs för att tågen i större utsträckning ska kunna passera i olika plan, oberoende av varandra. Sammanlagt ska bland annat sex järnvägsbroar byggas. Arbetet sker nu i ett område som tågen samtidigt kör genom.