Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Arbeten i Olskroken under påsk

Flera olika banarbeten är planerade i påsk. Det innebär ändrade avgångar från Göteborgs Central. Resenärer får räkna med längre restid än vanligt.

Redan i början av vecka 12 kommer förberedande arbeten inför påsken att utföras. Bland annat inkörning av makadam, lyft av ett spårkryss och demontering av snöskydd vid växlar. Dessa arbeten pågår dygnet runt och kommer inte medföra att riktvärden gällande buller överskrids.

Spårriktning under påsken
Med start den 28 mars spårriktar vi olika spår i området. Arbetena utförs dagtid under påskhelgen då störningen är som minst och inte heller här överskrids våra riktvärden.

Kontaktledningsarbeten
Under veckorna 9–12 pågår även kontaktledningsarbeten under nattetid i vårt arbetsområde. Det innebär att man installerar, underhåller eller uppgraderar den elektriska infrastrukturen som krävs för att förse tåg med ström och relaterade system för att säkerställa en pålitlig strömförsörjning till tågen. Genom att arbeta nattetid minskar risken för att störa den vanliga tågtrafiken, vilket också reducerar risken för förseningar och problem för resenärer.

Planerade trafikavbrott i tågtrafiken
Flera järnvägsspår kommer att påverkas, bland annat Västra Stambanan och på sträckan Göteborg-Stockholm erätter bussar mellan Göteborg, Partille och Alingsås. Norge/Vänerbanan, (Göteborg-Vänersborg-Ed-Säffle) och Bohusbanan (Göteborg- Uddevalla-Strömstad) som kommer att vara helt stängda under påsken.

Trots att många reser med tåg under påskhelgen är det en av de storhelger som ett trafikavbrott påverkar allra minst. Då planerar vi in sådana banarbeten som måste göras när spåren av stängda för trafik.