Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Bullerskyddsskärm längs E20

Tusentals fordon kör förbi på E20-motorvägen varje dygn. Många som bor i Bagaregården störs av bullret och nu ska Trafikverket bygga en bullerskyddsskärm.

Från och med mitten av september börjar vi med arbeten gällande en  bullerskyddsskärm längs E20. Ett av de första arbetena är en omläggning av ledningar. Därefter kommer rivning av de två befintliga bullerskyddsskärmarna och återuppbyggnad av en ny sammanhållen bullersskyddskärm. Arbetena kommer att pågå till slutet av 2023.

Ett av de första jobben som görs är omläggning av ledningar i gång-och cykelbanan som löper längs med bullerskärmen. Anledningen till en lång tidsaspekt beror på att det är många arbetsmoment som ska göras för att få upp en bullerskyddsskärm. Dels omläggningen av ledningar, rivning av befintlig skärm och därefter kan arbetena med grundomläggningar påbörjas för ny bullerskyddsskärm. Arbetsområdet är dessutom mycket begränsat vilket gör att våra arbeten tar tid. Det är svårt att komma åt ytor och efter att schaktarbeten för grundläggning och pålning gjorts påbörjas byggnationen av själva bullerskyddsskärmen. I första skedet börjar vi med att armera och gjuta den betongklack som skärmen monteras på. Arbetena sker så skyndsamt som möjligt. 

Bullerskyddet blir ungefär 360 meter lång. Skärmen byggs i samma läge som de nuvarande 2 bullerskärmar som står där idag, samt byggs ihop. Höjden varierar på sträckan. Skärmen har olika höjd från insidan tomterna jämfört med utsidan. Den nya skärmen höjs med 0,5-2,5 meter jämfört med den befintliga skärmen.