Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Bygget av Godstågsviadukten befinner sig på upploppet

En ny milstolpe i Olskroken där Godstågsviadukten tar form och närmar sig fullbordan.

Den imponerande nya Godstågsviadukten, som sträcker sig sträcker sig 650 meter är den längsta av de nya broarna i Olskroken planskildhet. Det pågår nu en intensiv insats för att slutföra alla arbeten som återstår. Bron ska vara redo att tas i bruk under 2024. Den kommer att utgöra en viktig länk för flera järnvägslinjer och skapa mer effektiva och hållbara godstransporter.

En viktig milstolpe för projektet var när all räls levererades med tåg i oktober och den monteras nu för fullt. Man har också installerat en kryssväxel, ett val som leder trafiken via rampen ner från bron, mot markplan och vidare mot Göteborgs central. Eller så kan trafiken fortsätta att åka på bron och banorna Kust-kust-banan mot Borås eller Västkustbanan för godstrafiken. Detta gör det möjligt att organisera och styra tågtrafiken på ett säkert och effektivt sätt.

Den långa rälsen (långrälen) svetsas samman med termitsvets, en metod för att foga samman metall genom att använda en kemisk reaktion istället för traditionell svetsflamma. Detta ger en stark och permanent fog.

Utöver det pågående jobbet, förbereder vi samtidigt de installationer och BEST-arbeten som ska till för att tågen ska börja rulla. BEST står för Bana, El, Signal och Telekommunikation.