Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Ökad stabilitet och hållbarhet i brokonstruktioner

Med stora mängder cellplast som fyllnadsmaterial tar vi brobyggandet till nya nivåer och förbättrar väsentligt våra broars struktur och hållbarhet.

Hela 4000 kubikmeter cellplast används för att fylla påldäcket på Olskroksbron och tråget på Godstågsviadukten. Detta lätta och effektiva fyllnadsmaterial gör att vi kan undvika extra grundförstärkning av marken. En betydande del av den använda cellplasten är återvunnen från Gullberg, där den tidigare tunga och höga kranen stod. När cellplasten har integrerats täcker vi den med makadam och placerar rälsen ovanpå, så småningom redo för tågtrafiken.

Cellplast, även känd som expanderad polystyren (EPS), har etablerat sig som en nyckelaktör inom byggindustrin tack vare dess lätta vikt, isolerande förmågor och bärande kapacitet. I våra broprojekt spelar cellplasten en avgörande roll genom att agera som stabiliserande fyllning. Genom att minska markbelastningen förhindrar det sättningar och skador på brostrukturen. Denna grundläggande funktion minskar trycket på marken och distribuerar lasten jämnt. Cellplast finns i olika hårdhetsgrader som mäts i densiteten – ett mått på hur ”tätt” materialet är packat. Hårdhetsgraden påverkar förmågan att bära laster och motstå deformation. Cellplasten som vi använder i Olskroken har en medelhög till hög hårdhetsgrad.

Den isolerande förmågan hos cellplasten är även en viktig komponent för att motverka risken för sprickbildning på grund av temperaturvariationer. Dess roll som isolerande skikt i kallare klimat förhindrar också ansamling av is och snö på broytan.

Denna banbrytande användning av cellplast är resultatet av noggranna ingenjörsbedömningar och analyser. Materialvalet har inte bara uppfyllt de specifika krav och belastningar som våra konstruktioner möter, utan har också överträffat förväntningarna.