Logga in
Logga in

Olskrokens Brobygge närmar sig slutet och fokus skiftar mot effektiv järnvägsbyggnation

Med brobyggandet nästan slutfört och leverans av makadam och räls avklarad, riktar Olskrokens projekt blicken mot 2024 och järnvägens säkra och effektiva framtid.

År 2023 har präglats av intensivt arbete på byggarbetsplatsen i Olskroken med flera pågående projekt. Nu närmar sig brobyggandet sitt slut och markarbetet är i stort sett avslutat. Våra längsta broar, Godstågsviadukten och Olskroksbron börjar ta form. Leveransen av makadam och räls ägde rum under hösten och den sista överbyggnaden av Olskroksbron ska enligt tidsplanen gjutas i slutet av januari. Därmed är alla gjutningar av våra broar klara.

Inför 2024 skiftar fokus mot järnvägsbyggnation, vilket inkluderar installation av signalsystem och eldistribution för att säkerställa en trygg och effektiv järnvägstrafik. Vi förbereder nu installationer och ska genomföra BEST-arbeten (Bana, El, Signal och Telekommunikation) för att kunna låta tågen rulla på de nya banorna.

Bullerskyddsskärmen, vilken vi har arbetat med sedan februari i år mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet, förväntas vara helt färdigställd i slutet av december. Under våren 2024 kommer vi dock att behöva återkomma för att genomföra kompletterande grässådd inom de ytor som ska återställas till gräsmatta.

Vi i projekt Olskrokens planskildhet önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!