Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Sommarens intensiva arbeten i Olskroken

Under sommarmånaderna var Olskroken planskildhet en intensiv arbetsplats med flera pågående projekt.

Vid bullerskyddsskärmen längs E20 har vi avslutat pålningsarbetet och jobbar nu med väggelementen på både hög- och lågdelen - med formning och armering. Vi har också utfört bergspräckning på delar av berget.
På Olskroksbron arbetar vi med flera viktiga moment. Vi förbereder för gjutningen av övergångskonstruktioner och ska därefter lägga tätskikt över ståldelarna för ökad hållbarhet. Formen för den så kallade revbenskonstruktionen har rivits bort och nu kan man förstå hur slutresultatet på denna del av bron kommer att se ut. Vi har lagt cellplast på påldäcket av Olskroksbron och täcker nu det med makadam. Formställning till två brostöd gjuts i två etapper. Sista etappen äger rum efter årsskiftet.

På godstågsviadukten har vi gjort stora framsteg. Monoliternas väggar är nu fullt färdiggjutna och vi har monterat cellplast på det område vi kallar tråget och som ska täckas med makadam. Man kan säga att monoliterna i sig är som en ramp där tåg går från marknivå upp på själva bron, de är byggda som en enda enhet och är designade för att skapa en jämn övergång från marken och bidrar till att säkerställa en smidig passage. Armering pågår med målet att slutföra alla gjutningar där den sista större gjutningen gjordes den 12 september. Därefter återstår några mindre gjutningar innan bron är färdig. Denna kombination av material – armering och betong – möjliggör skapandet av strukturer som är redo att bära de tungt lastade godstågen som dagligen kommer att passera på Godstågsviadukten.