Logga in
Logga in
Foto: Elin Peterson

Sommarhälsning från Olskroken

Efter en vinter och vår präglade av intensivt arbete välkomnar vi nu sommaren. Projektet har varit en resa med många utmaningar och en del överraskningar, men också med viktiga framsteg och milstolpar.

Under försommaren har vi utfört intensiva arbeten i Olskroken, inklusive bullriga arbeten relaterade till inkoppling av nya spår. Återställningsarbeten genomfördes i området, med spontdragning, rivning av gamla spår, pålningsarbeten, schaktning och utläggning av makadam. Dessa arbeten är nödvändiga för att flytta över tågtrafiken till de nya spåren och säkerställa att infrastrukturen är robust nog för framtida belastningar.

En betydande händelse var när det första godståget rullade över den nya Godstågsviadukten i Olskroken planskildhet i maj. Detta markerade en viktig milstolpe i vårt arbete och visade tydligt de framsteg vi har gjort.

Arbetet med att riva det gamla spåret mot Godstågsviadukten är nu slutfört och byggandet av det nya spåret är i full gång. Detta nya spår kommer att användas för tågtrafik, så att tågen kan färdas söderut via den gamla delen av godstågsviadukten. Vi började med att dra upp 384 träpålar á 20 meter, en oväntad överraskning som krävde en snabb och effektiv åtgärd. Därefter kunde vi markförstärka med MC-pålning, en restprodukt från cementindustrin för att utföra markstabilisering i lera. Efter markförberedelse följs installation av cellplast, som sedan täcks med makadam för stabilitet, innan rälsen monteras för att säkerställa en säker och hållbar järnväg. Parallellt pågår arbetet med att bygga en stödmur i samma område längs tågdepån som finns längs med där spåret ska gå. 

Vi fortsätter även arbetet med att lägga tillbaka tågspåren i deras slutliga läge och återställer järnvägsbanken mot E6-bron under sommaren. Nu när vi närmar oss slutfasen av Olskrokens brobygge, skiftar vårt fokus till att bygga järnvägen. Vi prioriterar nu installationen av signalsystem och eldistribution för att garantera en säker och smidig järnvägstrafik. Vårt mål är att vara helt klara vid årsskiftet 2025/2026.