Logga in
Logga in

Uppdragning av pålar och markförstärkning i sommar

I Olskrokens har vi använt 25 mil pålar för att säkerställa stabilitet och bärförmåga i områden med lera och instabil mark.

Pålning är avgörande för att våra broar och spår ska klara av höga belastningar och vibrationer.

En imponerande mängd pålar av kalkcement och stål har slagits ner i leran, ibland så djupt som 140 meter. För att stödja marken och tågens belastning har vi förstärkt marken noggrant. I vissa delar där spår har flyttats eller rivits, fanns det gamla träpålar från 50-talet som nu måste dras upp och ersättas med kalkcementpelare. Efter uppdragningen transporteras träpålarna bort för deponering.  Att dra upp sådana pålar ur leran kräver rätt utrustning och expertis för att utföras säkert och effektivt, utan att skada omgivande miljö eller infrastruktur. Grävmaskiner används med specialutrustning som klämfästen eller gripare för att applicera lyft- och dragkraft och extrahera pålar.

När man installerar kalkcementpelare används en speciell maskin som borrar hål i marken och sedan fyller på med kalk och cement. Genom att använda dessa tekniker och maskiner skapar vi starka och stabila fundament som kan bära stora laster och motstå varierande markförhållanden.

Nya mark- och grundläggningsarbeten pågår ända fram till månadsskiftet juli/augusti då vi fortsätter att bygga ihop spåren.