Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Väderutmaningar förlänger avstängningen. Gång- och cykelbanan planeras öppna den 1 februari.

Det kalla vädret har inte bara gjort arbetsförhållandena svårare utan har också påverkat vår förmåga att asfaltera cykelbanan längs E20.

Frost och snöfall har skapat hinder som vi inte kunde förutse, och det har krävt extra tid och insatser. Väderförhållandena har skapat utmaningar som påverkat våra planer och orsakat en förlängning av avstängningen för gång- och cykelbanan. Vårt huvudmål är att slutföra arbetet så snart som möjligt och återställa normal användning av området. Nu värms underlaget upp med speciella aggregat och asfalteringen sker skyndsamt så snart den värsta snön är borta så att vi ska kunna öppna gång- och cykelbanan igen senast den 1 februari.