Logga in
Logga in

Viktig milstolpe när det första godståget körde på nya Godstågsviadukten

Strax efter midnatt rullade det första godståget på den nya Godstågsviadukten i Olskroken planskildhet.

Den imponerande nya Godstågsviadukten, som sträcker sig sträcker sig 650 meter är den längsta av de nya broarna i Olskroken planskildhet. Bron byggdes parallellt med den gamla bron, som varit i bruk under så gott som hela byggtiden men sedan revs. Den nya godstågsviadukten byggdes om med en spårväxel och ytterligare med en koppling över det som blir Västlänkens spår mot Västra stambanan som gör att tåg från Hamnbanan, Bohusbanan och Norge-Vänerbanan kan ansluta planskilt. 

Med den nya Godstågsviadukten är vi väl rustade för att möta framtidens behov inom godstransport på järnväg, vilket är avgörande för företag och industrier som är beroende av effektiva och hållbara logistiklösningar.