Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1186, Smögenbron, underhåll

Vi renoverar Smögenbron för att förlänga dess livslängd.

Vad?

Vi renoverar Smögenbron.

Varför?

Bron behöver renoveras för att den ska hålla även i framtiden.

Nuläge

Underhållsarbetet har startat. Vi bilar bort gammal betong, gjtuter ny samt förstärker bropelarna och konstruktionen under bron. Svevia är upphandlad entreprenör.

Om projektet

Ett av två körfält på bron har stängts av. För att reglera trafiken under avstängningen installerar vi trafikljus.

Smögenbrons betong och armering är i dåligt skick, vilket gör att betong släpper från bron. För att förlänga brons livslängd renoverar vi bron med start i januari 2023. Vi planerar att vara klara 2025. Vi kommer att

  • reparera brostöden, undersidan av bron och lådbalken
  • byta brons kantbalkar
  • installera ny belysning
  • rusta upp stödmurar och montera suicidskydd
  • rusta upp gång- och cykelvägarna över bron.

Så påverkas du som bor i närheten

Vi kommer att arbeta dagtid, och du som bor i närheten kan komma att störas av buller under renoveringstiden. Vi arbetar hårt för att boende och trafikanter ska påverkas så lite som möjligt.

Under våren utförs vattenbilningsarbeten på bron. Vi genomför åtgärden för att ta bort gammal och skadad betong, och ersätta den med ny betong. Arbetet kan medföra buller.

Bryggpromenaden under bron stängs tillfälligt

Från och med den 23 januari till och med den 21 april 2023 kommer bryggpromenaden under Smögenbron, på Kungshamnssidan, vara avstängd.

Avstängningen sträcker sig från en bit innan trappan upp till parkeringen, till badstegen mot Sandbogen. Delar av bryggan däremellan kommer att monteras ned. Nedmonteringen görs för att komma åt bron på de ställen där arbeten behöver utföras.

Utsiktsplatsen och parkeringen på norra sidan av landfästet, där trappan går ner till bryggpromenaden, kommer också att stängas av vid några tillfällen. Här kommer bland annat en pumpbil och betongbil att ställas upp vissa dagar. Vid dessa tidpunkter kan ytan inte användas av allmänheten.

Så påverkas trafiken

Under renoveringstiden kommer ett av två körfält vara avstängt och den högsta tillåtna hastigheten vara sänkt. Under avstängningen kommer trafiken att regleras med trafikljus. Begränsningarna görs av säkerhetsskäl. Trafiken behöver centreras på körbanan för att inte belasta bron ojämt under renoveringen 2023, eftersom vattenbildningsarbeten sker på brons undersida. Under 2024 och 2025 kommer ett körfält att tas i anspråk per år för att byta brons kantbalkar.

Bron kommer däremot kunna användas som vanligt från mitten på juni till mitten av augusti, varje år, med hänsyn tagen till den intensiva sommartrafiken.

Tidslinje

Tisdag 6 december klockan 18 i Smögengården.

2 Byggstart Januari 2023

3 Klart December 2025

Kontakt

Jacob Civilis

Projektledare

Telefon: +46 10-123 28 56

Mats Björesund

Platschef Svevia