Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1186, Smögenbron, underhåll

Vi renoverar Smögenbron för att förlänga dess livslängd.

Vad?

Vi renoverar Smögenbron.

Varför?

Bron behöver renoveras för att den ska hålla även i framtiden.

Nuläge

Under 2024–2025 gör vi kantbalksbyte på bron. Då bron är smal och minst ett körfält behöver vara öppet, genomförs en sida kantbalksbyte per år. Svevia är upphandlad entreprenör.

Om projektet

Ett av två körfält på bron har stängts av. För att reglera trafiken under avstängningen installerar vi trafikljus.

Smögenbrons betong och armering är i dåligt skick, vilket gör att betong släpper från bron. För att förlänga brons livslängd renoverar vi bron med start i januari 2023. Vi planerar att vara klara 2025. Vi kommer att

  • reparera brostöden, undersidan av bron och lådbalken
  • byta brons kantbalkar
  • installera ny belysning
  • rusta upp stödmurar och montera suicidskydd
  • rusta upp gång- och cykelvägarna över bron.

Pågående arbeten 2024–2025

Vi kommer under 2024-2025 att göra kantbalksbyte på bron. Arbetet innebär att den gamla, skadade kantbalken kommer att krossas för att sedan gjuta på en ny kantbalk och nytt trafikräcke. Denna åtgärd behöver vi göra för att säkerställa trafiksäkerheten och hållbarheten på bron. Då bron är smal och minst ett körfält måste hållas öppet, genomförs en sida kantbalksbyte per år.

Så påverkas du som bor i närheten

Vi kommer att arbeta dagtid, och du som bor i närheten kan komma att störas av buller under renoveringstiden. Vi arbetar hårt för att boende och trafikanter ska påverkas så lite som möjligt.

Under våren utförs vattenbilningsarbeten på bron. Vi genomför åtgärden för att ta bort gammal och skadad betong, och ersätta den med ny betong. Arbetet kan medföra buller.

Så påverkas trafiken

Under renoveringstiden kommer ett av två körfält vara avstängt och den högsta tillåtna hastigheten vara sänkt. Under avstängningen kommer trafiken att regleras med trafikljus. Begränsningarna görs av säkerhetsskäl. Trafiken behöver centreras på körbanan för att inte belasta bron ojämt under renoveringen 2023, eftersom vattenbildningsarbeten sker på brons undersida. Under 2024 och 2025 kommer ett körfält att tas i anspråk per år för att byta brons kantbalkar.

Bron kommer däremot kunna användas som vanligt från mitten på juni till mitten av augusti, varje år, med hänsyn tagen till den intensiva sommartrafiken.

Tidslinje

Tisdag 6 december klockan 18 i Smögengården.

2 Byggstart Januari 2023

3 Klart December 2025

Kontakt

Cisilia Lindblad

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 38