Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1526, Torestorp, Solbergavägen–Skolbacken, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1526 tillsammans med Marks kommun. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 1526, Torestorp, mellan Solbergavägen och Skolbacken.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Planeringsskede.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1526 mellan Solbergavägen och Skolbacken i samarbete med Marks kommun.

Den cirka ​810 meter långa gång- och cykelvägen bygger vi för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter, framförallt skolbarn. Vägen ökar även livskvaliteten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Tillsammans med Marks kommun pågår utredning och diskussion kring åtgärdens omfattning. Ingen tidplan finns i nuläget.

Kontakt

Lina Stenholt

Projektledare

Telefon: +46 10-123 00 55