Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 156, Svenljunga tätort, trafikssäkerhetshöjande åtgärder

Vi bygger om för att förbättra trafikmiljön och öka trafiksäkerheten längs väg 156 i Svenljunga tätort.

Vad?

Standard- och trafikssäkerhetshöjande åtgärder i Svenljunga tätort.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Bygghandling.

Om projektet

Vi planerar ett antal åtgärder som ska bidra till att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Byggstarten blir preliminärt årsskiftet 2022/2023 och vi beräknar att vara klara sommaren 2023. Detta ska vi göra:

  • bredda gångbanan till en gång-, cykel- och mopedpassage av väg 156 öster om fyrvägskorsningen, Högelid och Ekliden
  • bygga en gångbana från hållplats Högelid till befintligt övergångställe
  • bygga en gång- och cykelbana längs väg 156
  • bredda gångbanan till en gång- och cykelpassage vid Myrängsvägen
  • bredda gångbanan till en gångpassage med avsmalning av väg 156 norr om hållplats Klockaregården, läge B
  • bygga om hållplats Torstorp vid korsningen med Balders väg och Simmaregatan inklusive hastighetsdämpande åtgärder och gångbana fram tillhållplatsen Simmaregatan, läge B.

Tidsplan

1 Byggstart Årsskiftet 2022/2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla imperdiet quam nunc, non dignissim orci semper ut. Mauris sed magna bibendum, scelerisque lacus in, semper sem.

Kontakt

Hekuran Shala

Telefon: +46 10-123 04 74