Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 160, Lövåsvägen–Rödbergsvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Orust kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 160. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 160 mellan Lövåsvägen och Rödbergsvägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Produktion.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 160, Uddevallavägen, mellan Lövåsvägen och Rödbergsvägen i samarbete med Orust kommun.

Den cirka 500 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Byggstart i januari 2024

Vi börjar att bygga i januari 2024 och arbetet kommer att pågå fram till sommaren. Vi kommer att såga bort bergsdelar istället för att spränga vilket man oftast gör. Därefter kommer vi börja med markarbeten för att bygga den nya gång- och cykelvägen. Arbetet kommer att medföra trafikstörningar och begränsad framkomlighet för trafikanter som kör på väg 160 under byggnationen. Vi önskar att du visar hänsyn till vår arbetsplats!   
 

 

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Under våren 2019 hölls samråd för projektet.

Beslut om betydande miljöpåverkan togs under sommaren 2019.

Under hösten 2019 hölls samrådsmöte.

Projektet granskades under hösten 2020.

Projektet hade fastställelseprövning under våren 2021.

Under våren 2022 arbetar vi med att ta fram en vägplan.

Byggstart för projektet beräknas tidigast hösten 2024.

8 Klart Sommaren 2024

Kontakt

Natthawit Pechrapan

Projektledare

Telefon: +46 10-123 49 25