Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 160, Lövåsvägen–Rödbergsvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Orust kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 160. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 160 mellan Lövåsvägen och Rödbergsvägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Utredning av projektets framtid.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 160, Uddevallavägen, mellan Lövåsvägen och Rödbergsvägen i samarbete med Orust kommun.

Den cirka 500 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Utredning pågår

Vi utreder projektets framtid då kostnaderna för att hantera bergskärningen blivit större än beräknat. Vi för en dialog med kommunen och vi kommer att återkomma med information så snart vi vet mer.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Under våren 2019 hölls samråd för projektet.

Beslut om betydande miljöpåverkan togs under sommaren 2019.

Under hösten 2019 hölls samrådsmöte.

Projektet granskades under hösten 2020.

Projektet hade fastställelseprövning under våren 2021.

Under våren 2022 arbetar vi med att ta fram en vägplan.

Byggstart för projektet beräknas tidigast hösten 2024.

Kontakt

Natthawit Pechrapan

Projektledare

Telefon: +46 10-123 49 25