Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 165, Hällevadsholm–Tingvall, bärighets- och förstärkningsåtgärder

Vi planerar att bygga om väg 165, Hällevadsholm–Tingvall genom att förstärka och bredda vägen för att bibehålla bärigheten och öka trafiksäkerheten.

Vad?

Vi förstärker vägen för att öka hållfastheten (bärigheten).

Varför?

För att öka bärigheten och förbättra trafiksäkerheten på vägen.

Nuläge

Vägplanerna för de båda etapperna har vunnit laga kraft. Vi har nu påbörjat arbetet med projektering av bygghandling.

Om projektet

Vi planerar att förbättra väg 165 mellan Hällevadsholm och Tingvall, eftersom sträckan har problem med hållfastheten vid tjällossning. På grund av branta slänter och att vägbanekanten (kanthäng) inte har hållit finns det även behov av att säkra bärigheten på sträckan genom att bredda vägbanekanten (inte själva vägbanan).

Vårt mål med projektet är att bibehålla full bärighet på vägen året om, öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för näringslivets transporter.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag, delen Smeviken-Tingvall Våren 2018

2 Samrådsunderlag delen Hällevadsholm-Smeviken 26 februari–15 mars 2019

3 Samråd – planutformning, delen Hällevadsholm-Smeviken 23 maj–6 juni 2019

4 Samråd – planutformning, delen Smeviken-Tingvall 23 maj–6 juni 2019

5 Samråd – planutformning, delen Hällevadsholm-Smeviken 24 oktober 2020

6 Samråd – planutformning, delen Smeviken-Tingvall 24 oktober 2020

7 Granskning av vägplan, delen Hällevadsholm-Smeviken 8 maj–7 juni 2021

8 Granskning av vägplan, delen Smeviken–Tingvall 8 maj–7 juni 2021

9 Fastställelse av vägplaner December 2021

10 Byggstart Hösten/vintern 2024–2025

11 Klart Beräknas till 2026

Dokument för projektet

Kontakt

Sanna Johansson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 19 81

Jonas Blomqvist

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 27 82

Hans Eklund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 18 82