Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 172, Härsängen, profiljustering, kurvrätning och breddning

Väg 172 vid Härsängen är i dag smal och har bitvis låg standard. Därför vill vi bland annat räta ut vägen, bredda den och göra den mer trafiksäker med bättre siktförhållanden.

Vad?

Profiljustering, kurvrätning och breddning av vägen.

Varför?

 För att öka vägstandarden och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft och arbete med bygghandling pågår.

Om projektet

Vi ska genomföra åtgärder för att höja standarden och trafiksäkerheten på väg 172 vid Härsängen. Vägavsnittet är i dag olycksdrabbat och vi har fått klagomål från yrkestrafiken. Dessa handlar om att det ofta är tillbud på grund av att vägen är smal (endast 6,5 meter) och saknar särskilda utrymmen för oskyddade trafikanter.

Vi planerar därför att justera profilen, räta ut kurvor och bredda vägen för att höja standarden och förbättra siktförhållandena. Med dessa åtgärder kommer det sedan troligtvis att bli möjligt att höja hastigheten så att den motsvarar hastigheten på sträckan före och efter Härsängen. Dessutom kommer de oskyddade trafikanterna att få mer utrymme när vägen blir bredare.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag mars 2019

2 Beslut om betydande miljöpåverkan maj 2019

3 Samråd på orten maj 2019

4 Granskning av vägplan vår/sommar 2022

5 Fastställelseprövning vägplan vinter/vår 2023

6 Förberedande arbeten Vinter/vår 2024

7 Byggstart Sommar/höst 2024

Kontakt

Jonas Blomqvist

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 82

Sanna Johansson

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-124 19 81

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24

Hüsnücan Basaran

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 65 34