Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1728, Dalstorp, tvärförbindelse

Vi planerar att bygga en väg mellan väg 1728 och väg 1726 vid Dalstorp i Tranemo kommun. Det gör vi för att avlasta centrala Dalstorp från tung trafik och förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 1728.

Vad?

Tvärförbindelse mellan väg 1726 och väg 1728.

Varför?

Avlasta centrala Dalstorp från tung trafik och förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 1728.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en 500 meter lång och cirka 7,5–8 meter bred väg mellan väg 1728 (Ljungsarpsvägen) och väg 1726 (Ulricehamnsvägen). Den är tänkt att ansluta till Hållanders sågverk och till den enskilda vägen till Gunnarsbo söder om sågen. Vägen blir en tvärförbindelse som avlastar de centrala delarna av Dalstorp från tung trafik och förbättrar trafiksäkerheten i korsningarna mellan väg 1730/1726 och väg 1730/1728. Området ligger söder om Dalstorp i Tranemo kommun.

Tidsplan

Vi bjöd in till informationsmöte i Dalstorps bygdegård 15 mars 2022. Presentationen från mötet finns på projektets dokumentsida.

2 Samrådsunderlag 2–20 maj 2022

3 Samrådhandling Hösten 2022

4 Granskning av vägplan April/Maj 2023

5 Planerad byggstart Augusti 2024

6 Beräknas bli klart April 2026

Karta

Översiktskarta över föreslagen korridor.

Rödstreckat område visar området där den nya vägen är tänkt att gå. (Området ligger mellan väg 1726 och sågverket.) Blå streckad sträcka ska övergå till kommunalt underhåll (sträckan på väg 1728 fram till Sågverket). Gul streckad sträcka ska rivas eller ingå i Hållanders sågs nya verksamhetsområde (sträckan på väg 1728 förbi sågverket).
Se kartan i en större storlek (jpeg, 235 kB)

Bakgrund

Väg 1728 norr om Hållandes sågverk är cirka 5 meter bred och har begränsad bärighet och stora lutningar. Före infarten till sågverket finns en gammal smal bro där lastbilar inte kan mötas. Vid tjällossning minskar bärigheten, och det gör det svårt för lastbilstransporter att komma fram. Hållanders sågverk planerar att utöka sitt verksamhetsområde västerut och söderut.

År 2015 genomfördes en åtgärdsvalsstudie för att se vilka åtgärder som skulle avhjälpa problemen på väg 1728 på bästa sätt. Studien visade att den bästa lösningen skulle vara att bygga en väg söder om skjutbanan mellan väg 1728 (Ljungsarpsvägen) och väg 1726 (Ulricehamnsvägen). Du kan läsa åtgärdsvalsstudien under Dokument.

Kontakt

Kristina Balot

Projektledare

Telefon: +46 70 606 50 68

Sigrid Windle

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 32