Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1758, Holmared–Töllsjö, breddning

Vi vill göra väg 1758 mellan Holmared och Töllsjö mer trafiksäker genom att bredda den.

Vad?

Bredda väg 1758 mellan Holmared och Töllsjö, räta ut vissa kurvor och förstärka bärigheten.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Vi arbetar med en vägplan. Vägplanen är en detaljerad beskrivning av hur den ombyggda vägen ska se ut, och hur den ska byggas.

Inbjudan till samråd – tidigt skede

Väg 1758 Holmared-Töllsjö i Bollebygds kommun

Vi planerar för ombyggnad av, väg 1758. Projektet innebär att befintlig väg ska breddas för att möjliggöra målning av mittlinje. I uppdraget ingår även att räta ut vissa kurvor och förstärka bärigheten. Läs mer om våra planer och skicka dina synpunkter till oss.

Samrådstid: 16 september – 10 oktober 2023

Plats för handlingarna: Samrådsmaterialet finns tillgängligt på denna sida under "Dokument/Aktuella handlingar".

Synpunkter: Lämna dina synpunkter senast 10 oktober 2023 via det digitala synpunktsformuläret nedan.  Du kan även skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer TRV 2023/48465. 

Om projektet

Väg 1758, mellan Holmared och Töllsjö, är i dag smal och olycksdrabbad. Vägen har skarpa kurvor som saknar avåkningsskydd och har bitvis dålig sikt. Att vägbanan är smal försvårar också möten mellan tunga transporter.

Vi breddar nu vägen mellan Holmared och Töllsjö, en sträcka på cirka 2,6 kilometer. Breddningen innebär att vägen kan målas med mittlinje. När vi bygger om rätar vi också ut vissa kurvor. Vi höjer även bärigheten och förstärker sämre vägpartier.

Sträckan Holmared–Töllsjö är den sista delen av väg 1758, mellan Bollebygd och Töllsjö, som breddas. Vägen är viktig för näringslivets transporter och för att länka samma de norra delarna av Bollebygds kommun med centralorten Bollebygd.

Tidsplan

1 Tidigt samråd (skede samrådsunderlag) 16 september–10 oktober 2023

Granskning är det sista steget innan fastställelse och innebär att vägplanen går ut på remiss till berörda, exempelvis närboende, sakägare, kommuner och verksamheter.

3 Byggstart preliminärt under 2026

Kontakt

Sanna Johansson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 19 81

Anders Brun

Markförhandlare

Telefon: 070-695 58 69