Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1890, gång- och cykelväg mellan Lena skola och Postvägen

Vi planerar för en gång- och cykelväg längs väg 1890 mellan Lena skola och Postvägen. Vi gör det för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg

Varför?

För att elever ska kunna gå och cykla till skolan på ett trafiksäkert sätt.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft och vi håller nu på att upphandla en entreprenör.

Om projektet

Sträckan är hastighetsbegränsad till 80 kilometer i timmen och saknar i dag separat gång- och cykelväg. Barn och ungdomar i Östakulle samhälle är hänvisade till att cykla på vägen när de ska till skolan och till fritidsaktiviteter i sporthallen. Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler gång- och cykelvägar kan även leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag Vintern 2013

2 Beslut om betydande miljöpåverkan Augusti 2013

3 Samrådshandling Mars 2014

4 Granskning av vägplan Juni 2015

5 Leverans av bygghandling April 2023

6 Entreprenörsupphandling Juni-september

7 Planerad byggstart Vintern 2023

Kontakt

Epheram Demelash Getahun

projektledare

Telefon: +46 10-123 23 41

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60