Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2012, Trollhättan, Gång-och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg längst väg 2012, mellan E45 och väg 2005. Det ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg, längs väg 2012, mellan E45 och väg 2005.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Påbörjat arbete med vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en cirka 2.7 km lång gång- och cykelväg mellan E45 och väg 2005. Detta är den sista etappen för att knyta samman Sjuntorp med Trollhättan tätort. 

Den nya gång- och cykelvägen kommer bidra till ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter samt förbättra möjligheten för pendling med cykel. Åtgärden kommer även att bli ett alternativ till resande med kollektivtrafik.

Översiktskarta

Bilden illustrerar sträckan där den tänkta gång- och cykelvägen ska byggas.
Klicka på bilden för att visa den i större format. 

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Tidig samråd februari 2025

2 Samrådsmöte höst/vinter 2025

3 Granskning av vägplan våren 2026

4 Byggstart våren 2028

5 Klart preliminärt vintern 2028/2029

Kontakt

Sofia Magnusson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 84

Albin Svahn

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 75 25