Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 26 Hassle kyrka–Sjötorp, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 26. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 26, mellan Hasslerör och Sjötorp.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Planering. 

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 26, mellan Hassle kyrka och Sjötorp. Vägen har hastighetsbegränsningen 80 km/tim, och en stor andel tung trafik. Att gå eller cykla på vägen är därför inte trafiksäkert.

Den 9,35 kilometer långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Samrådsmöte på orten 1 mars 2022. Samrådstiden sträcker sig sen från 1 mars till 1 april.

2 Inventering/provtagning våren 2023

3 Samrådsmöte hösten 2023

4 Granskning av vägplan våren 2024

5 Ta fram bygghandling hösten 2024–hösten 2025

6 Produktion våren 2026–hösten 2027

Kontakt

Elin Lyckestam

Projektledare

Telefon: +46 10-124 40 73

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60