Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 26, Hassle kyrka–Sjötorp, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 26. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 26, mellan Hasslerör och Sjötorp.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 26, mellan Hassle kyrka och Sjötorp. Vägen har hastighetsbegränsningen 80 km/tim, och en stor andel tung trafik. Att gå eller cykla på vägen är därför inte trafiksäkert.

Den 9,35 kilometer långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Samrådsmöte på orten 1 mars 2022. Samrådstiden sträcker sig sen från 1 mars till 1 april.

2 Inventering/provtagning våren 2023

3 Samrådsremiss 12–26 september 2023

4 Samrådsmöte hösten 2024

5 Granskning av vägplan våren 2025

6 Ta fram bygghandling 2025–2026

7 Produktion 2026–2028

Kontakt

Elin Lyckestam

Projektledare

Telefon: +46 10-124 40 73

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60