Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 26, Stallsiken, planskild trafikplats

Vi bygger om cirkulationsplatsen vid Stallsiken till planskild trafikplats för att förbättra framkomligheten på väg 26.

Vad?

Planskild trafikplats mellan väg 26 och Nolhagavägen (kommunal gata).

Varför?

För att öka framkomligheten på väg 26.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan.

Granskning av vägplan

Väg 26 trafikplats Stallsiken i Skövde kommun, Västra Götalands län

Trafikverket Region väst har upprättat ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 26 för trafikplats Stallsiken i Skövde kommun.

Vägplanen omfattar indragning av väg från allmänt underhåll. Förändringen omfattar delar av väg 26 vid befintlig cirkulationsplats Stallsiken, som kommer att övergå till kommunalt underhåll, i området Stallsiken i nordöstra delen av Skövde stad

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i ärendet kommer att skickas till berörda med brev. 

Granskningstid och platser: Planen med miljöbeskrivning finns tillgänglig för granskning under tiden 2022-05-17 – 2022-06-21 hos:

  • Trafikverket Region väst Trädgårdsgatan 15D, 541 23 Skövde
  • Skövde kommun Fredsgatan 4, Skövde

Planen, förutom fastighetsförteckningen, finns här på sidan (se "Dokument för projektet" nedan). 

Synpunkter: Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2022-06-21. Ange ärendenummer TRV2019/14569.

Mer information: Marita Karlsson, projektledare, 010-123 61 39, marita.karlsson@trafikverket.se och Ylva Lindahl, markförhandlare, 010-123 42 59, ylva.lindahl@trafikverket.se

Om projektet

I handelsområdet Stallsiken i nordöstra delen av Skövde bygger vi om cirkulationsplatsen till planskild trafikplats. Det gör vi för att förbättra framkomligheten på väg 26.

Tidsplan

1 Samråd oktober 2019

2 Beslut om betydande miljöpåverkan december 2019

3 Samråd på orten hösten 2020

4 Granskningshandling våren 2022–våren 2022

5 Fastställelsehandling under 2022

6 Preliminär byggstart 2024

Ingår i satsningen "iSkövde"

Projektet ingår i satsningen "iSkövde" där Trafikverket och Skövde kommun planerar för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde.

Kontakt

Marita Karlsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 61 39