Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2611, Filsbäck–Helde, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Lidköpings kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2611. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 2611, mellan Filsbäck och Helde.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi har börjat bygga gång- och cykelvägen.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg på västra sidan av väg 2611, mellan Filsbäck och Helde, i samarbete med Lidköpings kommun. Den nya vägen kommer att ansluta till befintliga gång- och cykelvägar vid Filsbäck.

​Den cirka 1 400 meter långa gång- och cykelvägen byggs för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Samråd – tidigt skede hösten 2019

2 Beslut om betydande miljöpåverkan vintern 2019/2020

3 Samrådsmöte och samrådshandling våren 2020

4 Granskning av vägplan hösten 2020

5 Fastställelseprövning vägplan våren 2021

6 Byggstart september 2023

7 Klart preliminärt våren 2024

Dokument

Här kan du ta del av dokument och handlingar för projektet.

Kontakt

Elin Lans

Projektledare

Telefon: +46 10-123 37 97

Per Lidby

Byggledare