Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2936, Åbrovallen–Ulvåker, gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg 2936, tillsammans med Skövde kommun. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 2936, mellan Åbrovallen och Ulvåker.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

Vi bygger en gång- och cykelväg längs med väg 2936 mellan Åbrovallen och Ulvåker, i samarbete med Skövde kommun. Den kommer ansluta till gång- och cykelvägen mellan Stöpen och Åbrovallen och ansluta även till gång- och cykelväg i Ulvåker.

​Den nya gång- och cykelvägen kommer bli cirka 900 meter lång och byggs för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Vägen ska även förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

1 Samråd Samrådsmöten hölls under 2020.

2 Granskning Vägplanen granskades i slutet av 2020 och början av 2021.

3 Byggstart Planeras till oktober 2023.

4 Klart Förväntas bli klart sommaren 2024

Kontakt

Fredrik Borgvall

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 31

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60