Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2936, Åbrovallen–Ulvåker, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2936, tillsammans med Skövde kommun. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 2936, mellan Åbrovallen och Ulvåker.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi förbereder oss för byggstart hösten 2023.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 2936 mellan Åbrovallen och Ulvåker, i samarbete med Skövde kommun. Den ansluter till gång- och cykelvägen mellan Stöpen och Åbrovallen och ansluter även till gång- och cykelväg i Ulvåker.

​Den nya gång- och cykelvägen blir cirka 900 meter lång och byggs för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Vägen förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

1 Samråd Samrådsmöten hölls under 2020.

2 Granskning Vägplanen granskades i slutet av 2020 och början av 2021.

3 Byggstart Planeras till oktober 2023.

4 Klart Projektet beräknas bli färdigt under 2024.

Kontakt

Peter Kolm

Projektledare

Telefon: +46 73-077 10 10

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60