Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2936, Åbrovallen–Ulvåker, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Skövde kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 2936. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 2936 mellan Åbrovallen och Ulvåker.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft och vi håller på att ta fram bygghandling.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 2936 mellan Åbrovallen och Ulvåker i samarbete med Skövde kommun. Den ansluter till gång- och cykelvägen mellan Stöpen och Åbrovallen och ansluter även till gång- och cykelväg i Ulvåker.

​Den cirka 900 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Under hösten 2019 höll vi samråd.

Samrådsmöte för projektet arrangerades under våren 2020.

Vägplanen granskades under hösten 2020.

Byggstart planeras ske under 2023.

Projektet beräknas bli färdigt under 2024.

Kontakt

Charlotta Glasell

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 19 60

Ivan Kozul

Projektledare

Telefon: +46 10-124 44 02