Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 40, Brodalsmotet, ny vägport

Vi ska bygga en ny vägport vid väg 40, Brodalsmotet i Borås stad. Detta gör vi för att avlasta det kommunala vägnätet. Det är också en förutsättning för bygge av nytt polishus och tingsrätt.

Vad?

Vi bygger en vägport under väg 40 Brodalsmotet.

Varför?

För att binda samman de två områdena norr och söder om väg 40.

Nuläge

Entreprenörens etablering påbörjas 1 mars 2024.

Om projektet

Borås stad antog år 2010 en detaljplan som omfattade verksamhetsområde både söder och norr om väg 40 i anslutning till Brodalsmotet. Trafikverket ska bygga en vägport för att sammankoppla de två detaljplanområdena norr och söder om väg 40.

Vägporten ansluts till de två kommunala gatorna Petersgatan och Brodalsgatan. Vägportens syfte är att avlasta det kommunala vägnätet och är även en förutsättning för bygget av nytt polishus och tingsrätt norr respektive söder om väg 40 med planerad inflyttning år 2024.

Lansering hösten 2024 – så påverkas du

Vägporten kommer byggas på den norra sidan av väg 40 med byggstart våren 2024 och lanseras in till sin permanenta placering. Lanseringen sker under hösten 2024 och kräver en totalavstängning av väg 40 under fyra dygn. Under perioden med totalvstängning kommer genomfartstrafiken ledas om via väg 41 och väg 27. 

Tidsplan

1 Byggstart Mars 2024

2 Lanseringsperiod Oktober/november 2024

3 Klart December 2024

Kontakt

Carl Dalman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 39