Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 46, Timmele och Trädet, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi ska förbättra trafiksäkerheten längs med väg 46, genom Timmele och Trädet. Arbetet startar och färdigställs under 2023.

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder i orterna Timmele och Trädet.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter.

Nuläge

Detaljplanering.

Om projektet

Samhällena Timmele och Trädet delas båda två av riksväg 46. Nu planerar vi att göra fyra åtgärder, två i vardera samhälle, för att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det gör vi genom tydligare och förbättrade passager och övergångsställen över väg 46. Åtgärderna kommer även att bidra till att fordonstrafiken kör långsammare genom samhällena.

Planerade åtgärder

Timmele

  • rusta upp gång- och cykelpassagen på väg 46 mellan Stationsvägen och Majeldsvägen
  • bygga om korsningen väg 46/Herrljungavägen 
  • bygga en gång- och cykelpassage över väg 46 och i korsningen med väg 182 Herrljungavägen (mellan korsningen och Ådalavägen). 

Trädet

  • bygga ett säkrare övergångsställe vid korsningen väg 46/Börstigsvägen
  • bygga ett säkrare övergångsställe vid korsningen väg 46/Torngatan (övergångsstället utrustas med en refug).

Vår konsult (Sweco) håller på att ta fram så kallade plankartor, vilket innebär att de planerar för det kommande arbetet. Byggstart är planerad till våren 2023.

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

1 Preliminär byggstart våren 2023

2 Klart hösten 2023

Kontakt

Ryno Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 83 62