Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 46, Timmele och Trädet, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi ska förbättra trafiksäkerheten längs med väg 46, genom Timmele och Trädet. Arbetet startar och färdigställs under 2023.

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder i orterna Timmele och Trädet.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter.

Nuläge

Vi planerar att starta arbetena i Timmele 24 april.

Om projektet

Samhällena Timmele och Trädet delas båda två av riksväg 46. Nu planerar vi att göra fyra åtgärder, två i vardera samhälle, för att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det gör vi genom tydligare och förbättrade passager och övergångsställen över väg 46. Åtgärderna kommer även att bidra till att fordonstrafiken kör långsammare genom samhällena.

Planerade åtgärder

Timmele

  • rusta upp gång- och cykelpassagen på väg 46 mellan Stationsvägen och Majeldsvägen
  • bygga om korsningen väg 46/Herrljungavägen 
  • bygga en gång- och cykelpassage över väg 46 och i korsningen med väg 182 Herrljungavägen (mellan korsningen och Ådalavägen). 

Byggstart för åtgärdena i Timmele är planerad till våren 2023.

Trädet

  • bygga ett säkrare övergångsställe vid korsningen väg 46/Börstigsvägen
  • bygga ett säkrare övergångsställe vid korsningen väg 46/Torngatan (övergångsstället utrustas med en refug).

I Timmele är det inte riktigt bestämt när byggstarten blir.  

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

1 Byggstart Timmele planerad 24 april 2023

2 Klart Timmele hösten 2023

Kontakt

Ryno Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 83 62