Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 46, Timmele och Trädet, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi ska förbättra trafiksäkerheten längs med väg 46, genom Timmele och Trädet. Arbetet i Timmele startade 2023 och färdigställs under 2024.

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder i orterna Timmele och Trädet.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter.

Nuläge

Arbetena i Timmele pågår.

Om projektet

Samhällena Timmele och Trädet delas båda två av riksväg 46. Nu planerar vi att göra fyra åtgärder, två i vardera samhälle, för att höja trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det gör vi genom tydligare och förbättrade passager och övergångsställen över väg 46. Åtgärderna kommer även att bidra till att fordonstrafiken kör långsammare genom samhällena.

Planerade åtgärder

Timmele

  • rusta upp gång- och cykelpassagen på väg 46 mellan Stationsvägen och Majeldsvägen
  • bygga om korsningen väg 46/Herrljungavägen 
  • bygga en gång- och cykelpassage över väg 46 och i korsningen med väg 182 Herrljungavägen (mellan korsningen och Ådalavägen). 

Byggstart för åtgärderna i Timmele påbörjades i april 2023. 

Trädet

  • bygga ett säkrare övergångsställe vid korsningen väg 46/Börstigsvägen
  • bygga ett säkrare övergångsställe vid korsningen väg 46/Torngatan (övergångsstället utrustas med en refug).

I Trädet är det inte bestämt när byggstarten blir.  

Tidsplan

Här kan du läsa om projektets tidsplan.

1 Byggstart Timmele planerad 24 april 2023

2 Klart Timmele sommaren 2024

Kontakt

Emma Eneback

Projektledare

Telefon: +46 10-123 52 21