Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 503, Spårhagavägen, Torredsvägen–Dammets byväg, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 503 tillsammans med Mölndals Stad. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 503, Spårhagavägen, mellan Torredsvägen och Dammets byväg.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Planeringsskede.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 503, Spårhagavägen, mellan Torredsvägen och Dammets byväg. Det gör vi i samarbete med Mölndals Stad.

Den ​3 300 meter långa gång- och cykelvägen bygger vi för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Vägen förbättrar även möjligheten att pendla med cykel, ökar livskvaliteten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Tidigt samråd Hösten 2022

2 Samrådsmöte våren 2024

3 Granskning av vägplan hösten 2024

4 Bygghandling hösten 2025–hösten 2026

5 Produktion hösten 2026–våren 2028

Kontakt

Elin Lyckestam

Projektledare

Telefon: +46 10-124 40 73

Sigrid Windle

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 32