Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 523, Härskogsvägen, trafiksäkerhetsåtgärder Stora Härsjön–Kullsjön, Lerums kommun

Vi vill öka trafiksäkerheten på Härskogsvägen mellan Stora Härsjön–Kullsjön och utreder möjliga åtgärder. Projektet kommer påverka vandringsleder i området.

Vad?

Vi har tagit fram en vägplan med trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av nysträckning och åtgärder på befintlig väg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla fordonsslag.

Nuläge

Upphandling av byggentreprenör pågår. Vägplanen har vunnit laga kraft.

Om projektet

Härskogsvägens standard varierar och delar av sträckan har snäva kurvor och dålig sikt vilket leder till sämre trafiksäkerhet. Vägens olycksstatistik är sämre än vad som kan förväntas av en väg med motsvarande trafikmängder.

Vi planerar därför att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter på del av väg Härskogsvägen mellan Stora Härsjön och Kollsjön med anslutningar. Vi avser bland annat att göra följande åtgärder:

  • Förbättra trafiksäkerheten för parkering vid Kollsjön
  • Förbättra trafiksäkerheten längs berörd del av Härskogsvägen
  • Utforma passage för vandrare tvärs Härskogsvägen på ett trafiksäkert sätt, om möjligt planskilt
  • Förändra del av Härskogsvägen från allmän väg till enskild väg
  • Skapa väl gestaltade vägar och vandringsleder anpassade till landskapet

Tidsplan

1 Tidigt samråd 2 - 23 maj 2022

2 Samrådstid 19 september-19 oktober 2022

3 Granskning av vägplan 13 februari–17 mars 2023

4 Vägplanen till Planprövning för fastställelse maj/juni 2023

5 Vägplan vann laga kraft 14 november 2023

6 Byggstart planerad 2024

7 Klart planerad 2025

Dokumet

Kontakt

Carl Dalman

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 39

Niklas Andersson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 60 19