Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 566, Björlanda kyrkväg–Björlanda kile, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Göteborgs Stad att bygga en gång- och cykelväg längs väg 566. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Gång- och cykelväg längs väg 566, Nolviksvägen, mellan Björlanda kyrkväg och Björlanda kile.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Projektering av bygghandling pågår.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 566, Nolviksvägen, mellan Björlanda kyrkväg och Björlanda kile i samarbete med Göteborgs Stad. I söder ska den nya gång- och cykelvägen ansluta till befintlig gång- och cykelväg.

Den ​400 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Vi ser dessutom över Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Vi ser dessutom över en förlängning av GC-vägen fram till förskolan ”Nolviksvägen 40”.

Tidsplan

1 Bygghandlingsprojektering 2023

2 Byggstart 2025

Kontakt

Christine Samuelsson

Projektledare

Niklas Andersson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 60 19