Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 678, Grohed–Bratteröd, mötesfri 2+1-väg

Vi planerar att bygga en mötesfri 2+1-väg mellan Bratterödsmotet och Grohed på väg 678.

Vad?

Mötesfri 2+1-väg.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft.

Om projektet

Trafikverket har beslutat att förändra den tidigare planerade åtgärden till både innehåll och omfattning. Vi planerar nu att bygga en mötesfri 2+1-väg mellan Bratterödsmotet och Grohed. Vissa korsningar med anslutande enskilda vägar kommer vi att stänga, och i stället kommer vi att bygga en enskild väg. Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten genom att skapa en mötesseparerad väg med trafiksäkra anslutningar.

Vissa busshållplatser som behövs på sträckan kommer att slås samman – allt för att framkomligheten i trafiken ska bli så god som möjligt.

Översiktskarta

Karta över planerad mötesfri 2+1-väg mellan Bratterödsmotet och Grohed på väg 678. Ett rött streck visar planerad sträckning.

Tidsplan

1 Beslut om betydande miljöpåverkan Sommar 2020

2 Samråd på orten Våren 2021

3 Granskning 18 augusti–16 september 2022

4 Fastställelseprövning Vintern 2023

5 Byggstart Vintern/våren 2025

Kontakt

Salaam Ali

Telefon: +46 10-123 36 95