Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 900, Hamburgsund–Slottet, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Tanums kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 900. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 900.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen har vunnit laga kraft. Vi tar fram en bygghandling.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 900, mellan väg 907, Hamburgsund och väg 889, Slottet i samarbete med Tanums kommun. Det blir en separat gång- och cykelväg som mestadels kommer att gå längs den västra sidan av vägen. Idag finns ingen gång- och cykelväg på sträckan vilket gör att de oskyddade trafikanterna är hänvisade till körbanan.

Den nya gång- och cykelvägen bildar en länk som förenklar för oskyddade trafikanter att ta sig mellan Hamburgsund, Rörviks camping, sevärdheten Hornborgs slottsruin och Slottet. Från Slottet finns en mindre trafikerad väg till Tegelstrand och Heestrand.

Den 1 700 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling. 

Tidsplan

1 Samrådunderlag sommaren/hösten 2019

2 Beslut om betydande miljöpåverkan hösten 2019

3 Samrådsmöte och -handling hösten 2019

4 Granskning av vägplan hösten 2020

5 Fastställelseprövning vägplan våren 2021

6 Arbete med bygghandling hösten/vintern 2023–våren 2024

7 Planerad byggstart Senhösten 2024

8 Klart Preliminärt vår/sommar 2025

Kontakt

Lorenzo Letic

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 98