Logga in
Logga in

Ansök om tillfällig vistelse

Här ansöker du om tillfällig vistelse. Vi kontaktar dig via e-post när vi fått din ansökan. Vi strävar efter att behandla din ansökan så snart som möjligt, vanligen inom fem arbetsdagar.

Vad innebär tillfällig vistelse?

Vistelsen är en plats för vila och ro för alla som är folkbokförda på den berörda adressen under tiden som bullret riskerar att nå över riktvärdena. Den tillfälliga vistelsen kan inte jämställas med det egna boendet. Oftast erbjuder vi en möblerad lägenhet, ibland ett hotellrum efter tillgänglighet. Erbjudandet omfattar till exempel inte parkering, matomkostnader eller frågor kopplade till arbetsmiljö. Det finns tyvärr inte flera erbjudanden att välja på.

Så här går det till

När vi tagit emot din ansökan gör vi en förfrågan hos någon av våra leverantörer. Vi återkommer därefter till dig med ett erbjudande via e-post.

Frågor och svar om tillfällig vistelse

Här kan du läsa svaren på några av de frågor vi ofta får om tillfällig vistelse. Om du inte hittar svar på det du söker kan du vända dig till oss via fliken ”Kontaktuppgifter” på denna sida.

Vi strävar efter att hitta en plats för tillfällig vistelse så nära det egna boendet som möjligt, men utanför det område som är berört av buller. Om det råder brist på tillgängliga lägenheter eller hotellrum i närheten kan ersättningsboendet komma att förläggas längre bort.

Ja, i vissa fall godkänner Trafikverket utlägg för anordnande av egen tillfällig vistelse. Då ansvarar kunden för framtagande av hyreskontrakt mm. Ersättning utgår inte om kunden väljer att nyttja egen fritidsbostad som tillfällig vistelse eller bor inneboende hos närstående, däremot kan reseersättning komma att bli aktuell. 

I de fall där Trafikverket godkänner reseersättning till eget boende, istället för att kunden nyttjar det ersättningsboende som Trafikverket erbjuder, ersätts kunden med en schablon utifrån Västtrafiks priser för resp. zon-indelning.

Zon A (Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö)

  • 835 kr per vuxen
  • 625 kr per ungdom

Zon AB (Zon A plus Zon B, Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö)

  • 1260 kr per vuxen
  • 945 kr per Ungdom

Zon ABC (Hela VGR och Kungsbacka)

  • 1920 kr per vuxen
  • 1 440 kr per ungdom

Vanligtvis täcker en hemförsäkring detta. Men vi hänvisar försäkringsfrågor till det bolag som du tecknat din hemförsäkring med.

Om det uppstår vattenläckage eller brand i din tillfälliga vistelse tar du själv kontakt med lägenhetsuthyraren eller hotellet du bor på för att få hjälp.

När erbjudandet avser begränsade tider på dygnet, exempelvis vardagar klockan 7–19, gäller generellt att du får vistas där hela perioden med start söndag kväll och att du checkar ut på lördag morgon och checkar in igen på söndag enligt de rutiner som gäller hos respektive leverantör.

Har du erbjudits en lägenhet har du dock tillgång till den under hela den sammanhängande perioden, det vill säga även övernattning på lördagar.

Ansök om tillfällig vistelse

I brevet du fått finns en erbjudandekod som du ska uppge. I brev som vi skickat före oktober 2021 saknas denna kod, då anger du "0".

Avser lägenhetsnummer enligt Skatteverket och framgår i adressen på kuvertet till brevet om erbjudande om tillfällig vistelse. Saknar du lägenhetsnummer, exempelvis för småhus, ange "0".

Ange enskilda datum eller perioder då du behöver tillfällig vistelse och avbrott då du är bortrest. Outnyttjat erbjudande avbokas, ansök därför endast för datum du avser att nyttja vistelsen. Du kan senare kontakta oss för att göra ändringar.

Här kan du exempelvis uppge behov av spjälsäng, hiss eller medföljande husdjur.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.