Logga in
Logga in

Flera län Högsjö Västra, förbigångsspår

Vi bygger två nya förbigångsspår utanför Högsjö. Förbigångsspåren ger plats för fler tåg på järnvägen. Därmed kan fler resenärer färdas på sträckan och vi kan transportera mer gods.

Vad?

Vi bygger två förbigångsspår utanför Högsjö.

Varför?

För att fler person- och godståg ska kunna trafikera sträckan.

Nuläge

Järnvägsplanen är inskickat till Planprövning för fastställelse.

Granskning av järnvägsplan

Högsjö västra förbigångsspår, Örebro kommun, Örebro län

Vi måste göra en ny granskning på grund av felaktig formaliahantering i den tidigare kungörelsen.

Trafikverket planerar för att bygga förbigångsspår norr om Högsjö i Örebro län, nära läns- och kommungränsen.

Det gör vi för att underlätta tågmöten och därmed kunna köra fler tåg på sträckan. Du kan läsa mer om vår planering och om projektet på Trafikverkets webbplats, trafikverket.se/hogsjo-forbigangsspar.

Trafikverket avser att pröva och fastställa planen. Vid ny information i ärendet kommer den att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 21 december – 31 januari 2023

Plats för handlingar:

  • På den här sidan under Dokument.
  • Trafikverket, Tullgatan 8, Eskilstuna.
  • Servicecenter Örebro kommun, Näbbtorgsgatan 10, Örebro.
  • Vingåker kommunhus, Parkvägen 8, Vingåker.

Delgivning: Järnvägsplanen berör inga kända samfälligheter.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 31 januari 2023. Ange diarienummer TRV 2020/21990.

Mer information: Kontakta projektledaren, se under Kontakt.

Om projektet

Högsjö Västra, förbigångsspår, är ett järnvägsprojekt på sträckan Gnesta–Hallsberg. Det är en knappt 14 mil lång sträcka med dubbelspår. Sträckan har i dag stora kapacitetsproblem, eftersom vi länge saknat möjlighet att möta marknadens efterfrågan på fler tåg. Det har resulterat i att vi inte har kunnat köra person- och godståg i önskad omfattning. Detta har också medfört att långsammare tåg ofta behöver invänta en tidslucka så att de snabbare tågen bakom inte hindras.

Vi ska bygga två nya förbigångsspår utanför Högsjö, totalt 2 200 meter spår (mark, spår, el, tele och signal). Dessutom ska vi bygga anslutningsvägar på vardera sidan för att göra det möjligt att bygga och underhålla de två förbigångsspåren.

Med de två nya förbigångsspåren kan långsammare tåg köra åt sidan och släppa förbi snabbare tåg. Detta medför att tidsluckan för långsammare tåg blir mindre.

Så påverkas du

När vi tar fram bygghandlingen kommer vi att göra platsbesök för inmätning och provtagning både dag- och nattetid.

När vi bygger kommer vi att transportera material och maskiner och spränga i berg. Det kan komma att störa dig som bor i närheten.

Tidsplan

1 Tidigt samråd oktober 2020

2 Samråd – samrådshandling 8 juni 2021–2 juli 2021

3 Granskning av järnvägsplan 8 december 20221–19 januari 2022

4 Kompletterande granskning av järnvägsplan dec 2022–jan 2023

5 Järnvägsplanen skickas in för fastställelse Mars 2023

6 Bygghandling Tas fram 2023–2024

7 Byggstart Planeras till 2025

8 Klart Planeras till 2026

Kontakt

Erik Fridén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 87

Fredrik Leskinen

Delprojektledare

Magnus Nicklasson

Plansamordnare/markförhandlare

Telefon: +46 10-123 70 94