Logga in
Logga in

Norrbotten Norrbotniabanan i Luleå

I Luleå pågår inledande utredningar och förberedande planeringsarbete för Norrbotniabanan. Vårt arbete med att ta fram järnvägsplaner kommer att inledas under 2023.

Vad?

En del av Norrbotniabanan, 27 mil ny järnväg mellan Umeå och Luleå. I Robertsfors kommun planeras en regionaltågstation i centrala Robertsfors och en i Sävar.

Varför?

Snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Halverar restiderna, sänker transportkostnaderna och förbättrar förbindelserna med övriga Sverige och Europa.

Nuläge

Förberedelser för framtagande av järnvägsplaner Skellefteå–Luleå.

Om projektet

Norrbotniabanan är en ny järnväg mellan Umeå och Luleå som möjliggör snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Sedan tidigare pågår arbetet med sträckan mellan Umeå och Skellefteå. Sommaren 2021 fick vi i uppdrag att påbörja arbetet längs sträckan Skellefteå–Luleå.

Vi har påbörjat planeringsarbetet mellan Skellefteå och Luleå

Vi har fått i uppdrag att påbörja arbetet längs sträckan Skellefteå–Luleå. Vi arbetar med att bygga upp projektorganisationen samt påbörjar planering och inledande utredningar, och kommer därefter att inleda arbetet med framtagande av järnvägsplaner under 2023.

Under hela planeringsprocessen kommer vi att samråda med kommunen, närboende, företag, organisationer och andra intressenter för att tillvarata olika perspektiv som säkerställer att järnvägen blir så bra som möjligt, för så många som möjligt. 

Det finns två alternativ in i Luleå

Järnvägskorridoren in i Luleå är kluven, vilket innebär att det finns två alternativa vägar att dra Norrbotniabanan, antingen via ett västligt eller ett östligt alternativ. I järnvägsutredningarna beslutade vi att Norrbotniabanan i första hand ska gå längs det så kallade västliga alternativet. Det följer väg E4 och kommer in i Luleå via Notviken och den befintliga järnvägen. Däremot finns järnvägskorridoren för det östra alternativet fortfarande kvar. Anledningen till det är att vi i järnvägsutredningen såg att det kan ge möjlighet till en större regional utveckling.

Fördelar och nackdelar med det östliga alternativet

Den huvudsakliga fördelen med det östliga alternativet är att trafiken får en genomgående lösning. På så sätt undviker man en så kallad säckstation, där tåg behöver åka in till Luleå C och sedan vända. Det alternativet ger dessutom möjlighet till en regionaltågstation vid Luleå Airport. Det finns dock en svårighet med alternativet, och det är att det kräver en bro över Hamnholmen. En fast bro blockerar åtkomsten till sjöfartens vändytor i Gråsjälfjärden, som är särskilt viktiga under vintrar när isförhållanden i hamnen är svåra.

Just nu ser vi över möjligheterna för en öppningsbar bro i det östliga alternativet. Vi för en dialog med företrädare för sjöfarten och en regional intressegrupp som bland annat består av representanter för kommuner, Länsstyrelsen och Region Norrbotten.

Person sitter framför dator med 3d-rendering över en väg- och en järnvägsbro

Vi har påbörjat planeringsarbetet mellan Skellefteå och Luleå

Vi har fått i uppdrag att påbörja arbetet längs sträckan Skellefteå–Luleå. Vi arbetar med att bygga upp projektorganisationen samt påbörjar planering och inledande utredningar, och kommer därefter att inleda arbetet med framtagande av järnvägsplaner under 2023.

Under hela planeringsprocessen kommer vi att samråda med kommunen, närboende, företag, organisationer och andra intressenter för att tillvarata olika perspektiv som säkerställer att järnvägen blir så bra som möjligt, för så många som möjligt. 

Karta över järnvägskorridoren i Luleå

Det finns två alternativ in i Luleå

Järnvägskorridoren in i Luleå är kluven, vilket innebär att det finns två alternativa vägar att dra Norrbotniabanan, antingen via ett västligt eller ett östligt alternativ. I järnvägsutredningarna beslutade vi att Norrbotniabanan i första hand ska gå längs det så kallade västliga alternativet. Det följer väg E4 och kommer in i Luleå via Notviken och den befintliga järnvägen. Däremot finns järnvägskorridoren för det östra alternativet fortfarande kvar. Anledningen till det är att vi i järnvägsutredningen såg att det kan ge möjlighet till en större regional utveckling.

Vi utreder möjligheter för det östliga alternativet

Den huvudsakliga fördelen med det östliga alternativet är att trafiken får en genomgående lösning. På så sätt undviker man en så kallad säckstation, där tåg behöver åka in till Luleå C och sedan vända. Det alternativet ger dessutom möjlighet till en regionaltågstation vid Luleå Airport. Det finns dock en svårighet med alternativet, och det är att det kräver en bro över Hamnholmen. En fast bro blockerar åtkomsten till sjöfartens vändytor i Gråsjälfjärden, som är särskilt viktiga under vintrar när isförhållanden i hamnen är svåra.

Just nu ser vi över möjligheterna för en öppningsbar bro i det östliga alternativet. Vi för en dialog med företrädare för sjöfarten och en regional intressegrupp som bland annat består av representanter för kommuner, Länsstyrelsen och Region Norrbotten.

Följ Norrbotniabanan på Facebook

Vi har en Facebook-sida speciellt för Norrbotniabanan. Här kan du följa vad som händer i arbetet, ta del av bilder och filmklipp, och också kommentera och ställa frågor till oss om projektet.

Information från Luleå kommun

Kontakta Luleå kommun för att höra mer om kommunens frågor kopplade till Norrbotniabanan.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Norrbotniabanan

Skicka ett meddelande till oss om du har frågor om Norrbotniabanan:

Media

Frågor från media? Kontakta vår mediekommunikatör:

Telefon: +46 76 696 31 65