Logga in
Logga in

Västerbotten Norrbotniabanan i Umeå

I Umeå bygger vi den första delen av Norrbotniabanan mellan Umeå centrum och Dåva. Samtidigt arbetar vi med att förbereda byggstarter på fler delar av sträckan.

Vad?

En del av Norrbotniabanan, 27 mil ny järnväg mellan Umeå och Luleå. I Umeå kommun planeras resecentrum i centrala Umeå samt en regionaltågsstation i Sävar.

Varför?

Snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Halverar restiderna, sänker transportkostnaderna och förbättrar förbindelserna med övriga Sverige och Europa.

Nuläge

Byggskede Umeå–Dåva, planering för byggstart Dåva–Skellefteå.

Om projektet

Norrbotniabanan är en ny järnväg mellan Umeå och Luleå som möjliggör snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.  I Umeå sträcker den sig mellan Umeå centrum och kommungränsen mot Robertsfors, via Sävar och Gryssjön.

Bygget av Norrbotniabanan pågår mellan Umeå och Dåva

Längs sträckan Umeå–Dåva bygger vi. Utöver 12 kilometer järnväg ska vi även bygga cirka 24 kilometer vägar, 13 broar och en tunnel. De närmsta åren kommer vi att genomföra markarbeten längs järnvägens sträckning samt bygga den nya järnvägstunneln genom Ersmarksberget i Umeå. Därefter fortsätter arbetet med att få spår, el, signaler och telekommunikation på plats. Målet är att ha sträckan öppen för inledande godstrafik 2026.

Arbetet med Ersmarkstunneln

En 1,6 kilometer lång tunneln genom Ersmarksberget i Umeå ska byggas för Norrbotniabanan. Ersmarkstunneln ligger norr om Umeå godsbangård  och utgör den enda tunneln på Norrbotniabanans sträckning upp till Skellefteå. Den byggs som en dubbelspårtunnel och till den tillkommer också en 800 meter lång service- och räddningstunnel. Det beräknade berguttaget uppgår till totalt 415 000 teoretisk fast kubikmeter.

Vi ställer krav för minskad miljöpåverkan

I syfte att driva utvecklingen har Norrbotniabanan ställt krav på att elektroniska tändare skall användas vid all sprängning av berg ovan- såväl som under jord. Målet är förbättrad arbetsmiljö med minimering av odetonerat sprängämne samt en minskad miljöpåverkan eftersom en minskning av mängden odetonerat sprängämne också resulterar i minskade kväveutsläpp. Det här bidrar även till mindre vibrationer och möjliggör en minskning av sprängskadezonen vid tunnelns passage.

 

Följ Norrbotniabanan på Facebook

Vi har en Facebook-sida speciellt för Norrbotniabanan. Här kan du följa vad som händer i arbetet, ta del av bilder och filmklipp, och också kommentera och ställa frågor till oss om projektet.

Trafikinformation

I vår trafikinformationskarta hittar du aktuell information om trafikläget där du är.

Information från Umeå kommun

På Umeå kommuns webbplats lägger kommunen upp information om sina frågor kopplade till Norrbotniabanan.

Kontakt

Norrbotniabanan

Skicka ett meddelande till oss om du har frågor om Norrbotniabanan:

Mark och fastighet

Här kan du skicka ett meddelande till våra markförhandlare:

Media

Frågor från media? Kontakta vår mediekommunikatör:

Telefon: +46 76 696 31 65