Logga in
Logga in

Arkeologiskt arbete för Norrbotniabanan undersöker spår av boplatser

Under juli månad genomförs en arkeologisk undersökning vid Staffansraningen i Robertsfors inför bygget av Norrbotniabanan. Målet är att hitta nya spår av forntida boplatser.

Under en arkeologisk utredning som genomfördes förra året för Norrbotniabanan hittades spår som tyder på att det en gång funnits en boplats i skogen vid Staffansraningen i Robertsfors.

– Fynden vi hittade förra året var rester av redskapstillverkning och en  koncentration av skärvstenar, det vill säga stenar som spruckit av hög värme. Det visar att det funnits mänsklig aktivitet på platsen, berättar Ann-Christin Burman, kulturmiljöspecialist på Trafikverket.

I juli genomförs nya undersökningar där området studeras ytterligare. Målet är att fastställa hur stor fornlämningen är och om det går att hitta fler spår av boplatsen.

– Det är alltid spännande med den här typen av undersökningar, och det är ett viktigt arbete att ta tillvara viktig information om vår historia, säger Ann-Christin.

Trafikverket är den största beställaren av arkeologiska undersökningar i Sverige. När vi bygger Norrbotniabanan skapas många nya möjligheter att bo, resa och transportera i vår region och vårt land. Lika viktigt som att bygga för framtiden är det att ta tillvara på vår historia. Genom att genomföra arkeologiska utredningar och undersökningar säkerställer  vi att den information som fornlämningar kan ge om vår historia tas tillvara.