Logga in
Logga in

Arkitekttävling avgjord för Norrbotniabanans landskapsbro genom Robertsfors

En stilren balkbro i betong blev det vinnande förslaget till utformning av den nya landskapsbron för Norrbotniabanan genom Robertsfors.

Det rådde trivsam stämning i Folkets Hus i Robertsfors när vinnaren offentliggjordes. Förslaget, som fått namnet ”Genius Loci”, är ett av fem förslag i arkitekttävlingen som Trafikverket arrangerat tillsammans med Sveriges Arkitekter. Juryn uppskattade bland annat det anspråkslösa uttrycket som lyfter fram landskapet.

– Det är en pastoral idyll ni har i landskapet. Vi vill därför skapa en bro som respekterar omgivningarna. Vi gläder oss enormt mycket för det här uppdraget och för att få vara här idag och ser fram emot ett nära samarbete, säger Peter Becht, landskapsarkitekt i teamet som har tagit fram det vinnande förslaget. 

Funktionellt, hållbart och kostnadseffektivt

Förslaget bygger på idén om att det är landskapet – och inte bron i sig – som ska framträda. Brons spannindelning ger både rekreationsmöjligheter under bron, men även möjlighet att blicka ut mot Robertsfors bruk. Dessutom hade ”Genius Loci” lägst klimatavtryck.

– Bedömningsprocessen bestod av ett mycket givande och lärorikt juryarbete som tydliggjorde att Genius Loci var det förslag som bäst svarade mot kriterierna. Förslaget är baserat på eleganta och repetitiva lösningar där detaljerna blir avgörande för helhetsupplevelsen. Brons stilrena arkitektur hjälper också till att framhäva Robertsfors känsliga natur- och kulturlandskap, säger Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket. 

Detaljprojektering upphandlas på 100 procent kvalitet

Nu kommer det vinnande teamet att jobba med detaljprojekteringen och ta fram bygghandlingar för sitt förslag.

– Det blir en upphandling av detaljprojekteringen som bygger på 100 procent kvalitet.

När bygghandlingarna är klara är tanken att upphandla en entreprenör i årsskiftet 2024/2025, säger Jonny Bäck, projekteringsledare, Norrbotniabanan.

Juryns motivering

Genius Loci är ett stilrent och enkelt förslag som med sitt anspråkslösa uttryck framhäver Robertsfors värdefulla natur- och kulturlandskap. Förslaget illustrerar hur en konventionell betongbro, genom skicklig bearbetning, kan uppnå hög arkitektonisk verkshöjd. Bron kännetecknas av enhetliga och repetitiva lösningar där de vackra detaljerna är avgörande för brons helhetsintryck. En stor kvalitet är brons genomtänka spannindelning som ger fortsatt goda möjligheter till rekreation under bron samt tillåter utblickar mot Robertsfors bruk. Samtidigt framhäver och förstärker ljussättningen detaljlösningarna på bropelarna som ger bron förutsättningar att fungera som en vägvisare i landskapet.

Kort om tävlingen

Arkitekttävlingen avgjordes av en jury bestående av sju personer med representanter från Trafikverket, Robertsfors kommun, Länsstyrelsen samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter.

Juryn har bedömt förslagen utifrån fem kriterier: gestaltning, funktion, utvecklingsbarhet, hållbarhet samt genomförbarhet och förvaltning.

 

Läs juryns utlåtande

Klicka på länken för att komma till sidan för Norrbotniabanans handlingar och dokument. Under fliken "Presentationer" hittar du pdf-filerna där du kan läsa mer om de fem tävlingsbidragen.