Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Flyttservice för flodpärlmusslor i arbetet med Norrbotniabanan

Nu genomförs nya inventeringar av naturvärden för Norrbotniabanan mellan Dåva och Skellefteå. Bland annat tittar man efter den fridlysta flodpärlmusslan. För att undvika att de skadas flyttas de under byggtiden.

I och med att järnvägsplanerna är färdiga finns en närmare plan för hur den nya järnvägen ska gå och nu genomförs därför närmare inventeringar för att se vad som är viktigt att ta hänsyn till när bygget påbörjas på sträckan.

En viktig del i det arbetet är att titta närmare på vattendragen. Bland annat används så kallade vattenkikare för att undersöka bottenstrukturen i vattendrag.

– En sak vi tittar efter är hur botten ser ut. Där vattnet strömmar eller där botten är grusig är det bra lekbottnar för fisk och där finns det också goda förutsättningar för flodpärlmusslan. Där tittar vi extra noga efter vilka arter som lever där och som vi därför behöver ta hänsyn till, förklarar Carin Widmark Forsberg, miljöspecialist på Trafikverket.

Ett led i inventeringsarbetet är att leta efter flodpärlmusslor. Det är en skyddad art och det är därför särskilt viktigt att ta hänsyn till dem vid bygget av Norrbotniabanan.

– Om vi hittar flodpärlmusslor där Norrbotniabanan ska gå söker vi tillstånd om att få flytta på dem så att de inte skadas under byggtiden. Oftast flyttar vi dem då uppströms, så att de heller inte ska störas av spår av sediment som kan föras nedströms. När den delen av banan är färdigbyggd och allt åter är lugnt flyttar vi hem musslorna igen, berättar Carin.

Norrbotniabanan är viktig och kommer att medföra stora miljövinster när den står färdig. Men samtidigt innebär själva bygget oundvikligen en påverkan på närområdet. Miljöfrågorna har en viktig del i hela processen kring Norrbotniabanan och det pågår ett omfattande arbete genom hela projektet för att säkerställa att vi tar hänsyn till de omgivande miljöerna.