Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Första rälsen lagd på Norrbotniabanan

"En efterlängtad och historisk dag" när infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana tillsammans förankrade den första rälsen för Norrbotniabanan i Umeå.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth beskrev fredagen den 26 augusti som en efterlängtad och historisk dag när han och Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana tillsammans förankrade den första rälsen för Norrbotniabanan.

– Vi är många som har längtat efter den här dagen. Det är något helt unikt att vara på plats när vi bygger ny järnväg. Norrbotniabanan har varit en dröm för väldigt många, länge. Den är helt nödvändig för Sveriges utveckling och tillväxt, och ett måste för att klara klimatutmaningen, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Infrastrukturministern lyfte Norrbotniabanan som en viktig satsning för att nå klimatmålen, och tryckte på att det inte enbart är en satsning för norra Sverige, utan en utveckling som också blir viktig för hela landet.

– Vi är ett Sverige som växer och som behöver mer satsningar på infrastruktur. Vi kommer de närmaste decennierna vara ett järnvägsbyggarland. Det är ett måste för att nå klimatmålen. Det här är något som revolutionerar Sverige. Norrbotniabanan kommer att ha en otrolig betydelse, inte bara för Norrbotten och Västerbotten utan för hela Sverige, sa Eneroth.

För fyra år sedan togs det första spadtaget och bygget av Norrbotniabanans första sträcka mellan Umeå och Dåva påbörjades. Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana berättade om det omfattande arbete som sedan dess bedrivits och som lett till att den första rälsen nu kunnat läggas på plats.

– Bara i Umeå flyttar vi massor som väger lika mycket som 230 Eiffeltorn. Vi har också genomfört arkeologiska undersökningar och tillvaratagit fornlämningar. Vi har byggt nya, vackra landmärken. Vi har anpassat vårt arbete efter naturens klocka, och exempelvis anpassat våra insatser för att inte störa fåglarnas häckningsperioder. Vi har byggt passager för djuren, så att också de ska kunna passera säkert förbi Norrbotniabanan. Det är ett stort, omfattande och omsorgsfullt arbete som ligger bakom att vi nu kan lägga första rälsen för Norrbotniabanan, berättade Maiorana.

För delsträckan mellan Umeå och Dåva är trafikstart för godstrafik planerad till 2024. Snart påbörjas bygget på flera delar av sträckan mellan Dåva och Skellefteå, och samtidigt påbörjas planeringsfasen för den norra delen av sträckan, mellan Skellefteå och Luleå.

– Vi har ett spännande arbete framför oss. Vi kommer att arbeta intensivt längs hela sträckan för att den här viktiga satsningen ska bli verklighet. Att vi nu lägger den första rälsen för Norrbotniabanan är en viktig milstolpe och det talar sitt tydliga språk. Arbetet är i full gång, det är nu det händer, sa Maiorana.