Logga in
Logga in

Järnvägsplaner för Norrbotniabanan överklagade

Järnvägsplanerna för Norrbotniabanans sträckning mellan Dåva och Skellefteå har överklagats till regeringen. Trafikverket inväntar nu regeringens beslut i frågan.

Det är regeringen som fattar beslut om överklaganden. Om regeringen avslår ett överklagande får den berörda järnvägsplanen laga kraft i och med regeringens beslut. Om regeringen godtar ett överklagande kan planen behöva arbetas om, helt eller delvis.

– Rätten att överklaga planerna är en viktig del i processen. Vår förhoppning är nu att regeringen kan behandla frågorna så snart som möjligt, säger projektchef Lars Bergdahl.

Bygget av järnvägsanläggningen samt inlösen av fastigheter för Norrbotniabanan längs den aktuella sträckan får inte påbörjas förrän planerna har vunnit laga kraft. Hur lång tid det tar att få ett beslut från regeringen varierar. 

– Det är svårt att säga hur det här kommer att påverka tidplanen för Norrbotniabanan och det fortsatta arbetet. När regeringen har fattat beslut vet vi mer om förutsättningarna och kan planera utifrån det. Under tiden fortsätter vi med det arbete som inte påverkas av planerna, säger Lars Bergdahl.