Logga in
Logga in

Järnvägsplanerna fastställda för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå

Trafikverket har nu fastställt samtliga järnvägsplaner för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå.

– Att vi nu har fastställda järnvägsplaner för Norrbotniabanan hela vägen mellan Umeå och Skellefteå känns mycket bra. Det är en stor milstolpe efter många års viktigt arbete, säger Lars Bergdahl, projektchef för Norrbotniabanan.

Järnvägsplanerna är detaljerade beskrivningar av hur järnvägen ska se ut och hur den ska byggas, med stor omsorg om människa och miljö.

– Järnvägsplanerna beskriver bland annat hur vi ska ta omfattande hänsyn till omgivningarna och innefattar till exempel planer för viktiga arkeologi- och kulturmiljöinsatser. Norrbotniabanan är en långsiktig investering där planeringsarbetet är mycket viktigt, förklarar Lars.

Många har bidragit till planerna

En viktig del i arbetet med järnvägsplanerna har varit att inhämta synpunkter och perspektiv från närboende, markägare, intressegrupper, företag, föreningar och andra som påverkas av den nya järnvägen. I de planer som nu fastställts har en bredd av perspektiv tagits tillvara.

–  Vi har fört en nära dialog med de som på olika sätt kan komma att beröras av bygget. Vi har fått många värdefulla inspel, så att vi nu ska kunna utforma järnvägen på bästa sätt och med stor hänsyn till både människa och miljö. Planerna måste dessutom fungera med övrig planering i samhället, och där har dialogen med kommuner, länsstyrelser och flera andra aktörer varit mycket viktig, berättar Lars.

Möjlighet att överklaga

Innan arbetet längs sträckan kan fortsätta behöver planerna vinna laga kraft. Det innebär att vi därefter har rätt att genomföra det som är beslutat i planen. Nu följer en period fram till den 28 november då de som är berörd av planerna har möjlighet att överklaga beslutet. Om planerna överklagas går frågan vidare till regeringen, som fattar beslut i frågan.

– Arbetet med järnvägsplanerna har varit omfattande och det känns riktigt bra att vi har nått hit. Nu fortsätter vårt arbete med bygghandling och förberedande arbeten, säger Lars.