Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Nu presenteras bidragen i arkitekttävlingen för Norrbotniabanan

Nu presenteras de tävlande bidragen för Norrbotniabanans nya landskapsbro genom Robertsfors. Från och med den 21 september finns de tävlande bidragen utställda i Centrumhuset i Robertsfors.

Tävlingsjuryn, som består av sju personer med representanter från Trafikverket, Robertsfors kommun, Länsstyrelsen samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter, gör en sammanvägd bedömning av samtliga kriterier och utifrån den välja ut en vinnare bland de fem förslagen.

– Det är glädjande att kunna presentera de fem förslagen. Det ligger mycket tanke och ett omfattande arbete bakom dem. De utgår från ett helhetsperspektiv med fokus på hållbarhet där landskapsbron, ån, det öppna kulturlandskapet, bruksmiljön, golfbanan och den övriga järnvägsanläggningen samspelar. Ambitionen med bron är en gestaltning som skapar värden som kommande generationer känner stolthet över, berättar Mattias Lidén, landskapsarkitekt på Trafikverket och medlem i juryn för arkitekttävlingen.

Den 19 oktober kommer det vinnande bidraget att offentliggöras vid en prisceremoni i Robertsfors. Trafikverket kommer sedan att arbeta vidare med det vinnande konceptet tillsammans med tävlingsteamet.

– Det blir väldigt spännande att tillkännage och sedan arbeta vidare med det vinnande bidraget. Landskapsbron ska vara ett byggnadsverk som synliggör Norrbotniabanan och dess betydelse för Norrlands kustland och för Robertsfors. Det här kommer att bli ett nytt landmärke i norr, säger Mattias.

Läs mer om bidragen

Klicka på länken för att komma till sidan för Norrbotniabanans handlingar och dokument. Under fliken "Presentationer" hittar du pdf-filerna där du kan läsa mer om de fem tävlingsbidragen.