Logga in
Logga in

Norrbotniabanan Samråd Skellefteå C–Degerbyn

Välkommen till samråd för anläggningen av Norrbotniabanan mellan Skellefteå C och Degerbyn i Västerbottens län. Samrådsmötet hålls den 28 september mellan kl. 16 och 20 på Scandic, Skellefteå.

Vi planerar för den del av Norrbotniabanan som omfattar järnvägsplanen för utbyggnad av dubbelspår på sträckan från järnvägspassagen över Klockarbergsvägen till östra delen av Degerbyn i Skellefteå. Vi bjuder nu in till samråd för att ta del av dina perspektiv och synpunkter.

Tid och plats

Samrådsmötet hålls den 28 september på Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75. Vi finns tillgängliga mellan kl. 16 och 20, med presentationer kl. 17 samt kl. 19.

Det här informerar vi om

I samrådsmaterialet visar vi hur järnvägen ska dras och hur stora ytor som behövs. Vi beskriver de miljökonsekvenser som uppstår och vilka preliminära bullerskyddsåtgärder som föreslås. I materialet finns även information om hur mark- och fastighetsfrågor hanteras i planen.

Övriga delar som samrådsmaterialet beskriver:

  •  Järnvägsplanens formella handläggning
  • Förslag på järnvägens utformning
  • Förändring av allmän väg
  • Påverkan på vattenmiljön i Klintforsån

Underlag

Om du vill förbereda dig inför mötet finns ett underlag tillgängligt från den 19 september på webben. Du hittar det genom att gå in på länken "Dokument och handlingar" som du hittar längre ner på den här sidan, och klicka sedan på fliken ”Skellefteå C–Degerbyn”.

Materialet finns även tillgängligt i Skellefteå kommuns stadshus, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå.

Synpunkter

Fram till den 16 oktober kan du lämna synpunkter via synpunktsformuläret som du hittar en länkt till nedan, eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Du kan även
skicka dina synpunkter med brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge. Ange diarienummer TRV 2021/28502.

Lämna dina synpunkter senast den 16 oktober. Ange ärendenummer TRV2021/28502.

Kontakt

Sofia Jonsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 28 07

Hans Stöckel

Fastighet och avtal

Telefon: +46 10-123 72 48