Logga in
Logga in

Norrbotniabanans byggdagbok – öppnar för trafik på vägbron på E12

Nu har vi öppnat för trafik på ytterligare en av våra broar. Denna gång är det väg E12 som berörs. Vi har också monterat bullerplank och lagt ut skyddsduk för den bäck som ska rinna över en av våra broar.

För att dämpa bullerpåverkan har vi monterat bullerplank. Där de gröna käpparna är placerade kommer vi sätta upp viltstängsel.

Här återställer vi slänter, vilket är ett viktigt och återkommande arbete denna höst.

På en av våra broar ska vi inte bara rymma en väg, en vandringsled och en viltpassage – vi ska också leda en bäck på bron. Här rullar vi ut skyddstextil som läggs i bäckfåran som sträcker sig cirka 270 meter. Varje bit av duken som läggs ut är 50 meter lång och väger cirka 500 kilo, vilket innebär mycket arbete med att få bitarna placerade bra. Kanterna på dessa bitar svetsas sedan i skarvarna för att vatten inte ska kunna krypa ner i bron.

Här syns skyddsduken utrullad i bäckfåran. Med den på plats skyddar vi bron från att vattnet ska rinna ner och erodera. 

Här genomför vi en besiktning av bron på väg E12 innan den kunde öppnas för trafik. Efter det att den godkänts har omfartsvägen tagits bort, och trafiken har släppts på. 

Här kör några av de första bilarna över vår nya bro på väg E12. Under bron kommer järnvägen att gå.