Logga in
Logga in

Delsträcka för Norrbotniabanan får tummen upp på miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för sträckan Skellefteå C–Degerbyn. Det innebär att vi inom kort kan ställa ut järnvägsplanen för granskning.

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att beskriva projektets konsekvenser för miljön, det vill säga hur det påverkar landskap, djurliv, naturmiljö och kulturmiljö. I den beskrivs också åtgärder som motverkar negativ påverkan.

Nästa steg i processen blir att kungöra järnvägsplanen för Skellefteå C–Degerbyn. Då har enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och allmänheten möjlighet att lämna skriftliga synpunkter.

– Efter ett gediget arbete med miljökonsekvensbeskrivningen är vi nu ett steg närmare byggstart. Vi hoppas att vi ska kunna kungöra järnvägsplanen i mitten av september, säger Sofia Josson, projektledare.