Logga in
Logga in

Gravröse undersökt där Norrbotniabanan ska gå

I Junkboda har vi gjort en förundersökning av ett gravröse från bronsåldern. Att tillvarata och dokumentera fornlämningar är en viktig del i arbetet med Norrbotniabanan.

När vi planerar järnvägen undviker vi intrång i kulturmiljöer, såsom fornlämningar i största möjliga mån. Men när ett intrång inte kan undvikas är det vår uppgift att se till att fornlämningen dokumenteras och att den information som den gömmer tas tillvara.

– Mellan Dåva och Skellefteå har vi ett 30-tal fornlämningar som vi ska undersöka. Men den kanske mest intressanta i år är det 3500 år gamla gravröset i Junkboda, säger Ann-Christin Burman, kulturmiljöspecialist.

I förundersökningen har gravgömman hittats. Det kan beskrivas som en människo-stor låda av kantställda stenar, och i den lådan lades den döda.

– Gravgömman i sig är täckt av stenar, som bildar det så kallade röset. Generellt är det inte så vanligt att denna typ av gravrösen undersöks i Västerbotten. Och i den förundersökning som vi nu har gjort har vi hittat en gravgömma inramad av stenhällar och täckt av runda stenar. I den la man den döda, men i dag syns bara en färgning i marken. Alldeles intill graven har även två kokgropar påträffats. Det blir spännande att se vilken datering de får, om de är samtida med graven eller ej, säger Ann-Christin.