Logga in
Logga in

Här trampas myrarna i Robertsfors med bandvagn

Nu undersöker vi markförhållandena längs sträckan där Norrbotniabanan kommer att passera Robertsfors. Målsättningen är att få fram ett viktigt underlag inför bygget.

Hårt berg, löst berg eller mest bara lera och jord? Ja, markförhållanden varierar stort och påverkar hur vi kan bygga järnvägen. För att ta reda på vilka förhållanden som råder i marken behöver vi genomföra geotekniska undersökningar. Dessa pågår nu för fullt och fram till slutet av mars.

– Resultatet av undersökningarna blir ett viktigt underlag för att vi ska kunna planera inför bygget. Vi behöver exempelvis veta var marken är sämre, på vilka delar av sträckan där vi behöver gräva ur och var vi kan deponera jordmassor. Vi får också information om var vi behöver göra stabiliserande åtgärder som exempelvis pålning, förklarar Kristina Lidén Lindgren, projektledare för delen genom Robertsfors.

På vissa delar av sträckan trampar vi även myrar för de tunga borrbandvagnarna. Detta görs för att tjälen ska tränga ner i marken, och skapa en stabil grund för maskinerna.

– På sommaren går det inte att göra den här typen av undersökningar, maskinerna kör fast helt enkelt. En annan fördel med att göra undersökningarna på vintern är att vi påverkar mark och växtlighet mindre, förklarar Kristina.

– Arbetena i skog och mark pågår för fullt, och vi sätter även grundvattenrör och gör miljöprovtagningar, säger Kristina.