Logga in
Logga in

Järnvägsplanen för Skellefteå C–Degerbyn klar för granskning

Vi har tagit fram en järnvägsplan för Norrbotniabanan, sträckan Skellefteå C–Degerbyn, som vi nu ställer ut för allmänhetens granskning. Järnvägsplanen omfattar utbyggnad av dubbelspår och förändringar av allmän väg 95.

Järnvägsplanen börjar precis öster om Klockarbergsvägen, passerar över Klockarbergsvägen, Brännavägen och Klintforsån och sträcker sig till Degerbyns industriområde i väster. 

– Norrbotniabanan följer här dagens sträckning av Skelleftebanan, men justeras något norrut. Den nya dragningen omfattar också dubbelspår till skillnad från dagens enkelspår. För att den nya järnvägen med dubbelspår ska få plats kommer vi att flytta väg 95 längs den största delen av sträckan, förklarar Sofia Jonsson, projektledare.

Från den 15 september till 20 oktober pågår granskningsperioden, och handlingarna finns tillgängliga här på webben eller i länken nedan. Tryckta exemplar finns i Stadshuset i Skellefteå kommun och hos Trafikverket på Sundsbacken 2-4 i Luleå. 

– Det här är det sista steget i processen innan planen kan fastställas. Under granskningstiden finns möjlighet att lämna in sina skriftliga synpunkter på planförslaget, säger Sofia.