Logga in
Logga in

Markförstärkande åtgärder för Norrbotniabanan vid Tavelån i Umeå

När vi bygger ett av Sveriges mest angelägna infrastrukturprojekt vill vi att det ska hålla över tid. Därför genomför vi markförstärkande åtgärder i form av stålpålning vid en av järnvägsbroarna över Tavelån.

För att undvika sättningar där järnvägsbro 792 vid Tavelån ska byggas kommer vi slå ner tre olika sorters pålar, totalt sett ungefär 500 stycken.

– Vi kommer dels slå ner pålar, gjuta plattor på dessa och lägga ett så kallat geonät. Detta kommer i stort sett bära upp hela järnvägsbanken. Marken är så pass lös att vi kommer fylla upp över 6 meter. Med andra ord pratar vi om oerhört stora tyngder, och vi behöver kunna lita på att det inte blir sättningar, förklarar Åke Larsson projektledare.

Borras också in i berg

Ett antal av pålarna kommer också borras in i berg, och ytterligare ett antal borras först in i berg gjuts sedan fast i berget. Detta har att göra med de enorma bromskrafter som kan uppstå om ett tåg skulle behöva bromsa på bron.

– Det är ett omfattande arbete där vi också kontrollerar att vi jobbar med friskt berg. Vi trycktestar berget för att se om det finns sprickor. Betongen som används för att gjuta fast pålarna kan annars rinna ut i sprickorna. Visar det sig att det finns sprickor gjuter vi igen dessa innan vi borrar in pålarna, säger Åke.